Algemene informatie
Stichting Illustre Dordracum
Rechtsvorm: Stichting
Statutaire naam: Stichting Illustre Dordracum

Ook bekend als:
Historisch Informatiepunt Augustijnenhof
Historisch Documentatie- en Kenniscentrum Augustijnenhof
Dordrecht Monumenteel
 
Statutaire zetel: Dordrecht
KvK nummer: 24467831

Contact informatie
Bezoekadres:
Hof 15
3311 XG Dordrecht
 
          www.augustijnenhof.nl
mail:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Organisatie / bestuurders
Aantal bestuursleden: 5
Is er een dagelijks bestuur: Ja
Is er een persoon in dienst: Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht? Nee
 
Bestuursleden
Jan Versteeg (voorzitter)
Jan Willem Boezeman (secretaris/penningmeester)
Jan de Geus (lid)
Marianne van Kleef (lid)
Loet Megens (lid)

De bestuursleden zijn onbezoldigd en kunnen gemaakte kosten tegen werkelijke prijs declareren.
 
De stichting heeft ten doel:
 1. het behoud van monumenten op een cultuur-historisch verantwoorde - wijze door de eigenaren-bewoners en/of gebruikers van de betreffende monumenten. en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of - zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de - ruimste zin des woords;
 2. het bevorderen van de belangstelling voor en de kennis van de bouwgeschiedenis en de eigenaren-/bewoningsgeschiedenis van de monumenten;
 3. de belangenbehartiging van eigenaren van monumenten in het algemeen en donateurs van de stichting in het bijzonder’;
 4. Het bevorderen van de kennis van en de belangstelling voor de geschiedenis in de ruimste zin des woords, in het bijzonder van het eiland van Dordrecht; de Zwijndrechtse Waard; de Alblasserwaard en de Hoeksche Waard;
 5. het verrichten of doen verrichten van historisch onderzoek met betrekking tot bovengenoemd gebied;
 6. Het samenwerken tussen de verschillende cultuurhistorische organisaties te bevorderen en te coördineren, om zo te komen tot een versterking van zowel de cultuurhistorische sector als geheel als de afzonderlijke organisaties;
 7. Het bundelen van kennis en kunde en het aangaan van samenwerkingsverbanden die de kennis en kunde bevorderen van het cultuurhistorisch aanbod;
 8. Het ondersteunen en adviseren van de in het werkgebied gevestigde cultuurhistorische organisaties;
 9. Het aanreiken van de lokale historie door middel van literatuur, artikelen, projecten, lezingen, wandelingen en excursies;
 10. Het openstellen van een historisch kenniscentrum dat ten dienste staat van partijen die zich actief bezig houden met bouw- of kunsthistorisch onderzoek; genealogisch onderzoek of historisch bedrijfs- of huizenonderzoek
 11. Het openstellen van een Historisch Informatie Punt ten behoeve van bezoekers van de stad;
 12. Het aanleggen van een op het onderzoeksgebied gerichte bibliotheek en (digitaal) documentatiecentrum;
 13. Het organiseren van cursussen en workshops;
 14. Het educatief begeleiden, adviseren en ondersteunen van leerlingen en studenten van onderwijsinstellingen en universiteiten bij voorkeur met betrekking tot bestudering van de geschiedenis.