Stichting Illustre Dordracum

Een korte geschiedenis

Stichting Illustre Dordracum werd opgericht in 2009 tijdens een ledenvergadering van Vereniging Oud-Dordrecht in de Statenzaal van het Hof, nu onderdeel van museum 'Hof van Nederland.' De geboorte van de stichting werd oorzakelijk bepaald door de bijzondere besluitvorming tijdens deze druk bezochte ledenvergadering. Dat veroorzaakte een fris geluid en een nieuw initiatief van haar leden. Het werd een geboorte van ideeën, die paste bij de inspirerende locatie waarin dit zich afspeelde, een omgeving die tegenwoordig model staat voor onze democratie. In 2015 kreeg Stichting Illustre Dordracum haar eigen Documentatie- en Kenniscentrum Augustijnenhof in het Hof, de locatie waar ook haar eigen geboorteplek is gesitueerd. 

Sindsdien is Illustre Dordracum uitgegroeid tot een breed platform voor genealogisch, bouw- en (kunst)historisch onderzoek in Dordrecht waarin 15 gedreven en enthousiaste vrijwilligers werkzaam zijn. De stichting werkt samen met andere cultuurhistorische organisaties, gemeentelijke instanties en Dordtse musea. Illustre Dordracum stimuleert en faciliteert onderzoeksgroepen en organiseert  cursussen en themadagen over specifiek Dordtse onderwerpen.

Studenten geschiedenis worden in de gelegenheid gesteld om een inhoudelijke stage in het Augustijnenhof te doen, waarbij zij professioneel worden begeleid. Bovendien worden tijdschriften over de Dordtse historie uitgegeven, waarvan het gratis cultuurhistorisch tijdschrift 'Dordrecht Monumenteel' een kleine 1.600 lezers heeft en het in 2016 gestart genealogische tijdschrift 'Dordts Geboren' ongeveer 400 lezers.

De stichting werkt zonder subsidie. U kunt al onze werkzaamheden ondersteunen door Vriend of Sponsor te worden.

De activiteiten van Illustre Dordracum

 • 2017
   

  Reorganisatie

  In oktober 2017 kozen we ervoor om alle activiteiten van Stichting Illustre Dordracum voortaan te laten plaatsvinden onder de paraplu van het Documentatie- en Kenniscentrum Augustijnenhof. Dit betekent dat de websites van Dordrecht Monumenteel en Dordts Geboren nu doorverwijzen naar het Augustijnenhof. Deze centralisatie maakt het voor lezers en geïnteresseerden makkelijker om in één oogopslag te kunnen zien wie wij zijn en wat we doen.
 • 2016
   

  Start cursussen en workshops

  In het najaar van 2016 startte het Augustijnenhof voor het eerst met cursussen en workshops voor onderzoekers, zoals historisch huizenonderzoek, digitaal zoeken of genealogie. Kijk in de agenda voor toekomstige data: augustijnenhof.nl/actueel.
 • 2016
   

  Dordts Geboren

  Cover van het tijdschriftIn september 2016 lanceerde Illustre Dordracum het genealogisch tijdschrift Dordts Geboren. Dit is een magazine voor iedereen met interesse in Dordtse stamreeksen, genealogieën en kwartierstaten. Verder wordt aandacht besteed aan het vroegere ‘gewone leven’ in onze stad. Net als Dordrecht Monumenteel wordt Dordts Geboren hoofdzakelijk in digitale vorm uitgebracht. Het blad verschijnt drie keer per jaar.

  Kijk voor meer informatie op de website of de bijbehorende
  Facebook
  en
  Twitter
  accounts.
 • 2016
   

  Print on demand

  Illustre Dordracum doet al vele jaren onderzoek naar de Dordtse geschiedenis. Dit heeft geresulteerd in een groot aantal publicaties. Sinds begin 2016 kan een deel van deze publicaties tegen betaling ook als fullcolour paperback op A4 formaat worden besteld. Via de site www.dordtsebestseller.nl (van de Boekhandel Vos & van der Leer) bieden we diverse boeken en tijdschriften aan, die u los kunt bestellen. Kijk voor het volledige overzicht op de website.
 • 2015
   

  Documentatie- en Kenniscentrum

  In september 2015 opende Illustre Dordracum haar historisch Documentatie- en Kenniscentrum Augustijnenhof. Dit is een ontmoetingsplaats voor onderzoekers en historici. Het pand beschikt over een uitgebreide bibliotheek en andere faciliteiten. Tevens worden hier lezingen en themadagen georganiseerd.

  Bezoekadres: Hof 15 3311 XG Dordrecht

  Kijk voor meer informatie op de website of de bijbehorende
  Facebook
  en
  Twitter
  accounts.
 • 2009
   

  Dordrecht Monumenteel

  Cover van het tijdschrift Sinds 2009 geeft Illustre Dordracum een eigen cultuurhistorisch tijdschrift uit: Dordrecht Monumenteel. Dit is een voortzetting van het eerdere digitale bulletin Achter de Blauwpoort, dat van 2004 t/m 2008 werd uitgegeven.

  Het blad verschijnt vier keer per jaar. Net als zijn voorganger wordt Dordrecht Monumenteel hoofdzakelijk in digitale vorm uitgebracht. Omdat de Dordtse geschiedenis naar mening van de stichting voor een ieder toegankelijk moet zijn is het tijdschrift gratis. Het aantal lezers groeit snel: in 2017 mochten we onze 1600e lezer begroeten.

  Kijk voor meer informatie op de website of de bijbehorende
  Facebook
  en
  Twitter
  accounts.
 • 2009
   
  Dordtse gevel

  Database Dordtse monumenten

  In 2009 startte Illustre Dordracum een vrij toegankelijke database op het internet, waarin alle Dordtse monumenten in woord en in beeld staan beschreven. Het gaat hierbij niet alleen om de Rijksmonumenten, maar ook om de gemeentelijke monumenten.

  Alle teksten worden aangevuld door in totaal meer dan 7000 schitterende (detail-)foto’s, die werden gemaakt door fotograaf Fokko van der Straaten. Ten slotte is de database ‘slim’ te doorzoeken zoals bijvoorbeeld op naam van een architect, op bouwstijlen of op vrije tekst. In 2009 was dit project nog uniek in Nederland, inmiddels zijn er ook andere steden met een vergelijkbare database.
 • 2009
   

  Oprichting Illustre Dordracum

  In 2009 verenigden de leden van Het Nieuwe Werck zich officieel in een stichting: Illustre Dordracum. Deze stichting werd opgericht om de eerdere werkzaamheden verder uit te kunnen breiden. Voortaan richt men zich op de historie van de gehele oude binnenstad.
 • 2004
   

  Achter de Blauwpoort

  Achter de Blauwpoort was een digitaal bulletin dat van 2004 t/m 2008 werd uitgegeven door de werkgroep Het Nieuwe Werck. In het bulletin was veel aandacht voor de bewoningsgeschiedenis van de panden in het historisch havengebied en voor alles wat zich daar in de afgelopen eeuwen heeft afgespeeld.

  Achter de Blauwpoort is in 2009 verder gegaan onder een nieuwe naam: Dordrecht Monumenteel. Alle oude nummers van Achter de Blauwpoort (in totaal 27) zijn nog steeds online beschikbaar via deze link.
 • 2000

  Oprichting Het Nieuwe Werck

  In september 2000 werd de werkgroep Het Nieuwe Werck opgericht door een aantal Dordtse amateur-historici. Hoofddoel was de geschiedenis van de huizen in het historisch havengebied te onderzoeken en voor geïnteresseerden in beeld te brengen.